Om Samuel Söderström och sjukdomen IMT

Våra minnen av Samuel och information om Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör.

Den här hemsidan är tillägnad vår älskade Samuel, underbar son, fantastisk storebror och busig lillhusse. Samuel lämnade jordelivet den 20 december 2009, endast sju år gammal. Hemsidan ska hedra minnet av Samuel, ge en bättre bild av vem Samuel var som person samt ge information om vad den stiftelse som tillägnats honom har för huvudsyfte.

startbild

Samuel led av en väldigt ovanlig tumörsjukdom kallad Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör (IMT). Inom svensk och internationell barncancervård går idag de största anslagen till forskning kring de mest frekventa barncancersjukdomarna. Detta är givetvis väldigt bra, men de barn med ovanliga tumörsjukdomar, i likhet med Samuel, blir lidande. Det finns tyvärr mycket sparsam forskning kring just IMT och för att hedra Samuels minne har vi startat denna stiftelse för att uppmuntra forskare till att studera denna ovanliga tumörsjukdom lite närmare.

Stiftelsens namn är ”Samuel Söderströms stiftelse”. 

Nu är Samuel en ängel och vakar över oss som är kvar. Minnet av Samuel kommer för oss att vara bestående och fastän han inte finns med oss rent fysiskt, finns hans själ närvarande i allt vi gör. Välkomna in för att läsa mer om Samuel, hans sjukdomstid och stiftelsen.

Vi saknar Samuel oerhört och kommer älska honom för evigt!

Mamma Mimmi, Pappa Jan, Lillebror Maximilian och Mopsen Nasdaq

http://www.youtube.com/watch?v=9MwIqo4707c